SPONSORZY PROJEKTU:

     
STRONA DOMOWA
  WYSZUKIWANIE +
  LISTA GATUNKÓW
  BIBLIOGRAFIA
  O ATLASIE...
  POMOC


  Bibliografia:
 • Bremness L. (1998) "Wielka księga ziół" Wydawnictwo Wiedza i Życie S.A., Warszawa.
 • Cisowski W., Dembińska-Migas W., Gill S., Łuczkiewicz I., Mruk-Łuczkiewicz A. (1999) "Skrypt do ćwiczeń morfologiczno - anatomicznych z farmakognozji dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG" Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk.
 • Czikow P. Łaptiew J. (1983) "Rośliny lecznicze i bogate w witaminy" Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
 • Činčura F., Feráková V., Májovský J. Šomšák L. Záborský J. (1990) "Pospolite rośliny środkowej Europy" PWRiL Warszawa.
 • Gumowska I. (1989) "Deptane po drodze" Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
 • Jędrzejko K. (red. nauk.) (1997) "Zarys wiedzy o roślinach leczniczych" Śląska Akademia Medyczna, Katowice.
 • Krześniak L.M. (1986) "Apteczka ziołowa" WSiT, Warszawa.
 • Kuźniewski E., Augustyn-Puziewicz J. (1986) "Przewodnik ziołolecznictwa ludowego" PWN, Warszawa - Wrocław.
 • Mikołajczyk K., Wirzbicki A. (1989) "Poznajemy zioła" Przedsiębiorstwo Wydawnictw i Wystaw Przemysłu Chemicznego i Lekkiego "Chemil", Warszawa.
 • Mirek H., Mirek Z. (2000) "Rośliny gór polskich" Muza SA, Warszawa.
 • Mowszowicz J. (1986) "Flora jesienna" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Mowszowicz J. (1987) "Flora letnia" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Mowszowicz J. (1987) "Flora wiosenna" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Ożarowski A.(red. nauk.) (1976) "Ziołolecznictwo - poradnik dla lekarzy" PZWL, Warszawa.
 • Paluch A. (1989) "Zerwij ziele z dziewięciu miedz..." Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
 • Pokorný J. (1992) "Drzewa znane i mniej znane" Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa.
 • Rutkowski L. (1998) "Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej" PWN, Warszawa.
 • Sarwa A. (1989) "Egzotyczne rosliny lecznicze w naszym domu" Instytut Prasy i Wydawnictw "NOVUM", Warszawa.
 • Strzelecka H., Kowalski J. (2000) "Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa" PWN, Warszawa.
 • Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. (1953) "Rośliny polskie" PWN, Warszawa
 • Walewski W. (1976) "Towaroznawstwo zielarskie" PZWL, Warszawa.