English
version
Podłoża mikrobiologiczne do hodowli bakterii świecących

Składy podłóż mikrobiologicznych używanych do hodowli bakterii świecących:

Podłoże LA

  • NaCl
  • Ekstrakt drożdżowy
  • Pepton (Bacto-peptone)
  • Agar
  • dopełnić do 1000 ml H2O
  10 g
5 g
10 g
15 g


Komentarz: Jest to standardowe podłoże używane do hodowli bakterii o niewielkich wymaganiach odżywczych (np: Escherichia coli). Bakterie Świecące rosną na nim dość dobrze jednak wzrost na podłożu BOSS wydaje się być nieco szybszy. Polecam to podłoże ponieważ jest to jedno z częściej wykorzystywanych podłóż nie zachodzi więc potrzeba przygotowywania podłóż specjalnie dla bakterii świecących - można użyć już przygotowanych podłóż LA. Uwagę zwraca duża intensywność świecenia bakterii gdy rosną one na tym podłożu - prowadząc hodowlę bakterii Photobacterium phosphoreum zaobserwowałem nawet nieco silniejszą emisję światła na podłożu LA niż w przypadku hodowli tego samego gatunku prowadzonej na podłożu BOSS.

Podłoże BOSS

  30 g NaCl
  1 g Glicerolu
  10 g Peptonu (Bacto-peptone)
  3 g Ekstraktu mięsnego (Beef Extract)
  (aby uzyskać podłoże stałe należy dodać 15 g Bacto-agaru)
  dopełnić do 1000 ml H2O
  pH = 7,3


Komentarz: Jest to podłoże używane do hodowli bakterii świecących. Możliwe jest uzyskanie zarówno podłoża płynnego jak i stałego. Wzrost bakterii świecących na tym podłożu jest stosunkowo szybki i towarzyszy mu intensywne świecenie.

Podłoże do hodowli bakterii świecących
wg materiałów z National Centre for Biotechnology Education

  Ekstrakt drożdżowy   3 g
  Pepton (Bacto-peptone)   5 g
  Woda destylowana   250 ml
  Woda morska   750 ml


Komentarz: W niektórych sklepach zoologicznych można nabyć proszek, który po rozpuszczeniu w zwykłej wodzie daje nam sztuczną wodę morską (używa się go w akwarystyce). Sztuczna woda morska może także zostać użyta do przygotowania podłóż do hodowli bakterii świecących.

Podłoże LM (Luminescence Medium)

  Ekstrakt drożdżowy   5 g
  Glicerol   3 ml
  CaCO3 (starty na proszek wapień lub kreda)   1 g
  Trypton   5 g
  Woda morska   dopełnić do 1000 ml


Komentarz: W tym przypadku także można z powodzeniem zastosować sztuczną wodę morską zamiast naturalnej.

 POWRÓT
STRONA GŁÓWNA | ŚRODOWISKO ŻYCIA | MORFOLOGIA I FIZJOLOGIA

GATUNKI | HODOWLA I PRZECHOWYWANIE | BIBLIOGRAFIA

WYKORZYSTANIE W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH


KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ AMG
Strony tworzy Piotr Madanecki
e-mail: pmad@eniac.farmacja.amg.gda.pl