gdzie:      E – potencjał elektrody; E0normalny potencjał elektrody (układu redoksowego), Rstała gazowaT – temperatura w kelwinach, F – stała Faradaya, n – ilość elektronów ulegająca wymianie w procesie elektrodowym, c – stężenie jonów

 do strony głównej Ý