www.mamboteam.com
 
HOME PAGE
Monday, 06 December 2021
 
 
ChromNET - Network Chromatographic Database Print E-mail
\n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n"; $table_art_list_arch1 = $table_art_list_arch1.$table_art_list_row; $art_num++; } $table_art_list_arch = $table_art_list_head.$table_art_list_arch1.$table_art_list_end; } } //zostawiamy porzadek w bazie danych - musi byc wybrana odpowiednia baza dla innych funkcji mysql_select_db("biology"); //zwracamy uzyskane dane return $table_art_list_arch; //koniec wielkiej funckcji pobierajacej i formatujacej dane z archiwum } //koniec if function exists } //KONIEC NOWEGO EKSPERYMANTALNEGO KODU //-------------------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------- //wywolujemy funkcje tworzenia listy tytulow w poszczegolnych tabelach //-------------------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------- //funkcje musza byc wywolywane ze wszystkimi potrzebnymi zmiennymi bo globals nie dzialaja if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "wzk") //skrot oznacza "wiesci z kociewia" { $table_1_content = create_mm_table($table_1, $serwisy, "listadata"); $table_1_content_ml = create_more_link($table_1, $arch_art_lister_id); $table_1_content_text = $table_1_content["content"].$table_1_content_arch.$table_1_content_ml; } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "wzg") //skrot oznacza "wiesci z gminy" { //----------------------------------------------------------- //NAJPIERW WYBIERAMY WLASCIWA TABLICE ARCHIWUM NA PODSTAWIE ARCH_ID $numb_arch = count($archiwum); $arch_id = 0; //----------------------------------------------------------- //NASTEPIE WYBIERAMY WLASCIWA TABLICE SERWISU NA PODSTAWIE ARCH_ID $numb_arch = count($serwisy); $serw_id = 0; for ($i = 1; $i <= $numb_arch; $i++) { if ($serwisy[$i]["arch_id"] == $archid) {$serw_id = $i;} } //print($arch_id." ".$serw_id); //$serwisy_gm = array($serwisy_gm); //$archiwum_gm = array($archiwum_gm); $serwisy_gm[1] = $serwisy[$serw_id]; $archiwum_gm[1] = $archiwum[$arch_id]; $table_1_content = create_mm_table($table_1, $serwisy_gm, "listadata"); $table_1_content_ml = create_more_link($table_1, $arch_art_lister_id); $table_1_content_text = $table_1_content["content"].$table_1_content_arch.$table_1_content_ml; } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "wzk2") { $table_1_content = create_mm_table($table_1, $serwisy, "tabela"); //$table_1_content_arch = create_mm_table_arch($table_1, $archiwum, $table_1_content["rows_numb"],"listadata"); $table_1_content_ml = create_more_link($table_1, $arch_art_lister_id); $table_1_content_text = $table_1_content["content"]."
The realized researches include analysis of changes of essential oil composition of selected species of medicinal plants. Populational analysis of essential oil composition needs the fast method of naming identified peaks and generating reports including many chromatographic analyzes (chromatograms) with ability to fast change the integration method. Flash file format was used for chromatogram visualization and easy, visual naming of identified peaks. Database engine (PostgreSQL) was used for data storage. Ming library (http://ming.sourceforge.net/) was used for generating graphics in SWF ("Flash") format. As the result the unique, multiuser, web based, chromatographic database was created.
\n This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //WERSJA: 0.9.1 (1.11.2006) //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //----------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------- //data $obecny_rok = Date("Y"); //poniezj zmienne blokujace wyswietlanie notices $year=0; $ppath = ""; //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //----------------------------------------------------- //z tego pliku pobierane sa wszystkie informacje o archiwach serwisach itp include("data.php"); //funkcja ogolnego przeznaczenia //-------------------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------- //FUNKCJE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA //-------------------------------------------------------------------------------- //WYBIERAMY WLASCIWA TABLICE ARCHIWUM NA PODSTAWIE ARCH_ID $numb_arch = count($serwisy); $arch_id = 0; if (isset($archid)) { for ($i = 1; $i <= $numb_arch; $i++) { if ($archiwum[$i]["arch_id"] == $archid) {$arch_id = $i;} } } //ogolne ustawienia if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "gminy") {$arch_art_lister_id = $archiwum[$arch_id]["archiv_lister_aid"];} else {$arch_art_lister_id = 117;}; if (function_exists('convpl_utf8znaczki_utf8')) { $piotr = "piotr";} else { function convpl_utf8znaczki_utf8($text_string) { //zmiany polskich liter na kody $text_string = ereg_replace("Ä…", "ą", $text_string); $text_string = ereg_replace("ć", "ć", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ä™", "ę", $text_string); $text_string = ereg_replace("Å‚", "ł", $text_string); $text_string = ereg_replace("Å„", "ń", $text_string); $text_string = ereg_replace("Å›", "ś", $text_string); $text_string = ereg_replace("ź", "ź", $text_string); $text_string = ereg_replace("ż", "ż", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ä„", "Ą", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ć", "Ć", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ę", "Ę", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ł", "Ł", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ń", "Ń", $text_string); $text_string = ereg_replace("Åš", "Ś", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ź", "Ź", $text_string); $text_string = ereg_replace("Å»", "Ż;", $text_string); $text_string = ereg_replace("ó", "ó", $text_string); $text_string = ereg_replace("Ó", "Ó", $text_string); return $text_string; } } //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //----------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------------------------------------- //WIELKA FUNKCJA POBIERAJACA DANE Z BAZY ARCHIWOW I FORMATUJACA WYJSCIE //----------------------------------------------------------------------------------------------------------- //funkcja pobierajca miniaturki if (function_exists('create_thumb_link')) { $piotr = "piotr";} else { function create_thumb_link($mm_table_data) { mysql_select_db("biology"); //przystepujemy do zadania pytania do bazy aby pozyskac kod staweinia obrazka $sql = 'SELECT `image_path`, `image_filename`, `aid`, `archid` FROM `frontpage_images` WHERE `table_id` = \''.$mm_table_data["id"].'\';'; $images = mysql_query($sql) or die("Błąd: ".mysql_error()); $images_rows = mysql_num_rows ($images); if ($images_rows != 0) { //pobieramy kod obrazka $lista_images = ""; $wynik_images = mysql_fetch_array($images, MYSQL_BOTH); $thumb_link = $wynik_images["image_filename"]; } else {$thumb_link = "";}; return $thumb_link; } } //funkcja pobierajca miniaturki if (function_exists('create_thumb_link2')) { $piotr = "piotr";} else { function create_thumb_link2($mm_table_data, $mm_archid) { $p = "."; mysql_select_db("biology"); //przystepujemy do zadania pytania do bazy aby pozyskac kod staweinia obrazka $sql = 'SELECT `image_path`, `image_filename`, `aid`, `archid` FROM `frontpage_images` WHERE `table_id` = \''.$mm_archid.$p.$mm_table_data["id"].'\';'; $images = mysql_query($sql) or die("Błąd: ".mysql_error()); $images_rows = mysql_num_rows ($images); if ($images_rows != 0) { //pobieramy kod obrazka $lista_images = ""; $wynik_images = mysql_fetch_array($images, MYSQL_BOTH); $thumb_link = $wynik_images["image_filename"]; } else {$thumb_link = "";}; return $thumb_link; } } if (function_exists('create_more_link')) { $piotr = "piotr";} else { function create_more_link($mm_table_data, $mm_arch_art_lister_id) { if ($mm_table_data["more_link_mode"] == "one_year"){ $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_table_data["more_link_mode"] == "all_years"){ $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } return $more_link; } } if (function_exists('create_more_link_static')) { $piotr = "piotr";} else { function create_more_link_static($mm_mode, $mm_arch_art_lister_id) { if ($mm_mode == "forum") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "popularne") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "skn") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "nauka") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "dydaktyka") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "popularyzacjawiedzy") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "aktualnosci") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "ogloszenia") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "ogloszeniaserwer") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "fakultety") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "projektyinformatyczne") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "kontakt") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "mgr") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } else if ($mm_mode == "inne") { $more_link = " \n" ." Więcej...
\n"; } return $more_link; } } //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //----------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------------------------------------- //WIELKA FUNKCJA POBIERAJACA DANE Z AKTUALNEJ BAZY I FORMATUJACA WYJSCIE //----------------------------------------------------------------------------------------------------------- if (function_exists('create_mm_table')) { $piotr = "piotr";} else { function create_mm_table($mm_table_data, $mm_serwisy, $mm_mode) { //wybieramy prawidlowo baze danych //kilka zmiennych $i3 = 0; //nadajemy te same nazwy zmiennym zeby nie musiec zbytnio modyfikowac kodu $mm_obecny_rok = $GLOBALS["obecny_rok"]; $mm_zeszly_rok = $mm_obecny_rok - 1; $mm_count_arch = count($mm_serwisy); for ($i = 1; $i <= $mm_count_arch; $i++) { //wybieramy wlasciwa baze denych if ($mm_table_data["keyword"] != "") {$sql2 = " AND `".$mm_serwisy[$i]["keywords_row"]."` LIKE '%".$mm_table_data["keyword"]."%'";} else {$sql2 = "";}; mysql_select_db($mm_serwisy[$i]["db"]); $sql = 'SELECT `created`, `id`, `title`, `title_alias`, `introtext`, `fulltext`, `state`, `sectionid`, `mask`, `catid`,`created_by`, `created_by_alias`, `modified`, `modified_by`, `checked_out`, `checked_out_time`, `publish_up`, `publish_down`, `images`, `urls`, `attribs`, `version`, `parentid`, `ordering`, `metakey`, `metadesc`, `access`, `hits` FROM `'.$mm_serwisy[$i]["table_name"].'` where `state` = \'1\' AND (`created` LIKE \'%'.$mm_obecny_rok.'%\' OR `created` LIKE \'%'.$mm_zeszly_rok.'%\')'.$sql2.';'; $content = mysql_query($sql)or die("Błąd: ".mysql_error()); $content_rows = mysql_num_rows($content); //pobieramy dane artykulow //tworzymy norwa tablice zawiarajaca wszystkei artykuly ze wszystkich serwisow //numer archiwum tez zapisujemy do tablicy for ($i2 = 0; $i2 < $content_rows; $i2++) { $wynik_tytuly = mysql_fetch_array($content, MYSQL_BOTH); $wyniki_tytuly[$i3] = $wynik_tytuly; $wyniki_tytuly[$i3]["arch_numb"] = $i; $i3++; } } //---------------------------------------------------------------------------------- //SORTOWANIE TABLICY ARTYKULOW WG DAT //---------------------------------------------------------------------------------- //najpierw tworzymy tablice z datami if (isset($wyniki_tytuly)) {$ilosc_tyt = count($wyniki_tytuly);} else {$ilosc_tyt = 0;}; //sortujemy stworzona tablice wg dat malejaco @rsort($wyniki_tytuly); //poszukiwanie elementow i ponowne budowanie wlasciwej tablicy for ($i = 0; $i < $ilosc_tyt; $i++) { $wiersze_tabeli[$i] = $wyniki_tytuly[$i]; } //---------------------------------------------------------------------------------- //SKLADANIE I FORMATOWANIE ZAWARTOSCI (LISTY TYTULOW) DO ICH WYDRUKOWANIA W TABELI //---------------------------------------------------------------------------------- //ponizsza instrukcja zapobiega wyswietlaniu notices $table_content1 = ""; $table_content = ""; if (isset($wiersze_tabeli)) {$ilosc_wiersz_tabeli = count($wiersze_tabeli);} else {$ilosc_wiersz_tabeli = 0;}; //wlasciwe instrukcje if ($mm_table_data["numb_rows"] <= $ilosc_wiersz_tabeli) {$ilosc_tyt = $mm_table_data["numb_rows"];} else {$ilosc_tyt = $ilosc_wiersz_tabeli;} //tworzymy zmienna zawierajaca cala liste tytulow do wydrukowania // w przypadku jesli zdefiniowane zostala wieksza niz 0 ilosc art ktore maja byc wyswietlone //w post krotkiego tekstu nie zaczynamy liczenia od poczatku $nr_pierwszy_wiersz = 0 + $mm_table_data["short_text_numb"]; if ($mm_mode == "listamiejscow") { for ($i = $nr_pierwszy_wiersz; $i < $ilosc_tyt; $i++) { $tytul_art = "
 • ".$wiersze_tabeli[$i]["title"]."
 • \n"; $table_content = $table_content.$tytul_art; } } else if ($mm_mode == "lista") { for ($i = $nr_pierwszy_wiersz; $i < $ilosc_tyt; $i++) { //najpierw sprawdzenie czy sa jakies miejscowosci if (isset($wiersze_tabeli[$i]["miejscowosci"]) AND $wiersze_tabeli[$i]["miejscowosci"] != null) { $kod_miejscowosci = ""; $przecinek = ""; for ($z = 0; $z < count($wiersze_tabeli[$i]["miejscowosci"]); $z++) { if ($z != 0) {$przecinek = ", ";} else {$przecinek = "";} $kod_miejscowosci = $kod_miejscowosci.$przecinek.$wiersze_tabeli[$i]["miejscowosci"][$z]["nazwa"]; } $kod_miejscowosci = "[".$kod_miejscowosci."]"; } else {$kod_miejscowosci = "";}; //wlasciwe generowanie listy $tytul_art = "
 • ".$wiersze_tabeli[$i]["title"]." ".$kod_miejscowosci."
 • \n"; $table_content = $table_content.$tytul_art; } } else if ($mm_mode == "listadata") { for ($i = $nr_pierwszy_wiersz; $i < $ilosc_tyt; $i++) { $tytul_art = "
 • ".$wiersze_tabeli[$i]["title"]." [".substr($wiersze_tabeli[$i]["created"], 0, 10)."]
 • \n"; $table_content = $table_content.$tytul_art; } } else if ($mm_mode == "tabela") { $search_panel = ""; $table_art_list_head = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n"; $table_art_list_end = ""; $grey_back = ""; $table_art_list_body = ""; $table_art_list_row = ""; $art_num = 1; //wlasciwa petla tworzaca cialo tabeli for ($i = 0; $i < $ilosc_tyt; $i++) { if ($grey_back == "") {$grey_back = "bgcolor=\"#efefef\"";} else {$grey_back = "";}; $table_art_list_row = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n"; $table_art_list1 = $table_art_list1.$table_art_list_row; $art_num++; } $table_content = $search_panel.$table_art_list_head.$table_art_list1.$table_art_list_end; } //nastepna petla dolacza wlasnie ten jeden lub dwa piersze artyk //ktore maja zostac wyswiatlone w postaci wsprowadzen for ($i = 0; $i < $mm_table_data["short_text_numb"]; $i++) { $tytul_art = "
 • ".$wiersze_tabeli[$i]["title"]."

 • ".$wiersze_tabeli[$i]["introtext"]."
  \n"; $table_content1 = $table_content1.$tytul_art; } //zwracamy tablice zawiarajaco tabele i informacje ile jest w niej wierszy $wiersze_tabeli_portal["content"] = $table_content1.$table_content; $wiersze_tabeli_portal["rows_numb"] = $ilosc_tyt; return $wiersze_tabeli_portal; //zostawiamy porzadek w bazie danych mysql_select_db("biology"); //koniec funkcji tworzenia listy tytulow do wstawienia do tabel } //koniec_if_function_exists } //NOWY EKSPERYMENTALNY KOD //---------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------- //WIELKA FUNKCJA POBIERAJACA DANE DO STWORZENIE LISTY NAJPOPULRNIEJSZYCH ARTYKULOW //---------------------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------------------- if (function_exists('create_pop_table')) { $piotr = "piotr";} else { function create_pop_table($mm_table_data, $mm_serwisy, $mm_archiwum, $mm_rows_numb, $mm_mode) { $archiwum = $mm_archiwum; //na poczatek konfiguracja polaczenia ze stara baza archiwalna //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //KONFIGURACJA //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ $db_name = "biology"; $table_name = "main_content"; $file_name = "index.php"; $archid = 0; $md = "list"; //----------------------------------------------------------- //WYBIERAMY WLASCIWA TABLICE ARCHIWUM NA PODSTAWIE ARCH_ID $numb_arch = count($archiwum); $arch_id = 0; for ($i = 1; $i <= $numb_arch; $i++) { if ($archiwum[$i]["arch_id"] == $archid) {$arch_id = $i;} } //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //----------------------------------------------------- if ($md=="list") { //------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------ //----------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------------------------- //PROCEDURY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OPERACJI NA OBECNYCH BAZACH //kilka zmiennych $i3 = 0; //nadajemy te same nazwy zmiennym zeby nie musiec zbytnio modyfikowac kodu $mm_obecny_rok = $GLOBALS["obecny_rok"]; $mm_zeszly_rok = $mm_obecny_rok - 1; $mm_count_arch = count($mm_serwisy); for ($i = 1; $i < $mm_count_arch; $i++) { //wybieramy prawidlowo baze danych mysql_select_db($mm_serwisy[$i]["db"]); if ($mm_table_data["keyword"] != "") {$sql2 = " AND `".$mm_serwisy[$i]["keywords_row"]."` LIKE '%".$mm_table_data["keyword"]."%'";} else {$sql2 = "";}; $sql = 'SELECT `hits`, `created`, `id`, `title`,`metakey` FROM `'.$mm_serwisy[$i]["table_name"].'` where `state` = \'1\''.$sql2.';'; $content = mysql_query($sql)or die(); $content_rows = mysql_num_rows($content); //pobieramy dane artykulow //tworzymy norwa tablice zawiarajaca wszystkei artykuly ze wszystkich serwisow //numer archiwum tez zapisujemy do tablicy for ($i2 = count($wyniki_artykuly); $i2 < count($wyniki_artykuly)+$content_rows; $i2++) { $wynik_tytuly = mysql_fetch_array($content, MYSQL_BOTH); $wyniki_artykuly[$i3]["count"] = $wynik_tytuly[$mm_serwisy[$i]["count_row"]]; $wyniki_artykuly[$i3]["data"] = $wynik_tytuly[$mm_serwisy[$i]["date_row"]]; $wyniki_artykuly[$i3]["sid"] = $wynik_tytuly[$mm_serwisy[$i]["aid_row"]]; $wyniki_artykuly[$i3]["tytul"] = $wynik_tytuly[$mm_serwisy[$i]["title_row"]]; $wyniki_artykuly[$i3]["keywords"] = $wynik_tytuly[$mm_serwisy[$i]["keywords_row"]]; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_id"] = $mm_serwisy[$i]["arch_id"]; $wyniki_artykuly[$i3]["archid"] = $i; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_name"] = $mm_serwisy[$i]["name"]; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_official_name"] = $mm_serwisy[$i]["official_name"]; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_itemid"] = $mm_serwisy[$i]["itemid"]; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_type"] = "serwisy"; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_full_address"] = $mm_serwisy[$i]["full_address"]; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_lister_aid"] = $mm_serwisy[$i]["archiv_lister_aid"]; $wyniki_artykuly[$i3]["arch_art_reader_aid"] = $mm_serwisy[$i]["archiv_art_reader_aid"]; $i3++; } } //petla zapewniajaca wybor tylko artykulow nie bedacych systemowymi $id2 = 0; for ($id = 0; $id < count($wyniki_artykuly); $id++) { if ($wyniki_artykuly[$id]["keywords"] != "@system@") { $w_artykuly[$id2] = $wyniki_artykuly[$id]; $id2++; } } //uaktualnienie zmiennej artykuly unset($wyniki_artykuly); $wyniki_artykuly = $w_artykuly; //GENEROWANIE MENU WYBORU ARCHIWUM $numb_arch = count($archiwum); } //------------------------------------------------------------------- //------------------------------------------------------------------- //KODY STRON WWW //------------------------------------------------------------------- //TWORZENIE TABELI Z ZLIOSTA ARTYKULOW //TUTAJ JEST KOD STRONY GENERUJACEJ TABELE Z TYTULAMI ARTYKULOW $table_art_list_arch = ""; $table_art_list_row = ""; if (isset($wyniki_artykuly)) { //sortowanie wg daty malejaco //sortujemy stworzona tablice wg dat malejaco @rsort($wyniki_artykuly); //poszukiwanie elementow i ponowne budowanie wlasciwej tablicy //zastapienie w tej instrukcji: "for ($i = 0; $i < $ilosc_tyt; $i++)" //zmiennej $ilosc_tyt zmienna $mm_table_data["numb_rows"] lub inna mniejsza liczba //znacznie skraca wykonywanie skryptu //obliczenie potrzebnych do wypelnienia tabeli wierszy $ilosc_tyt = count($wyniki_artykuly); $potrzebna_ilosc_wierszy = $mm_table_data["numb_rows"] - $mm_rows_numb; if ($ilosc_tyt < $potrzebna_ilosc_wierszy) { $rzeczywista_ilosc_wierszy = $ilosc_tyt; } else {$rzeczywista_ilosc_wierszy = $potrzebna_ilosc_wierszy;} //zmienna rzeczywista ilosc wierszy oznacza tutaj ilosc ktora realnie mozna uzyskac z bazy for ($i = 0; $i < $rzeczywista_ilosc_wierszy; $i++) { $wiersze_tabeli_arch[$i] = $wyniki_artykuly[$i]; } //ukladanie wlasciwej tabeli //wszystko zalezy od trybu pracy if ($mm_mode == "listadata") { for ($i = 0; $i < count($wiersze_tabeli_arch); $i++) { $table_art_list_row = "
 • ".$wiersze_tabeli_arch[$i]["tytul"]." [".$wiersze_tabeli_arch[$i]["count"]."]
 • \n"; $table_art_list_arch = $table_art_list_arch.$table_art_list_row; } } else if ($mm_mode == "lista") { for ($i = 0; $i < count($wiersze_tabeli_arch); $i++) { $table_art_list_row = "
 • ".$wiersze_tabeli_arch[$i]["tytul"]."
 • \n"; $table_art_list_arch = $table_art_list_arch.$table_art_list_row; } } else if ($mm_mode == "tabela") { $table_art_list_head = ""; $table_art_list_end = "
   TYTUŁDATA PUBLIKACJISERWISPOPULARNOŚĆ 
  " ."\"\"" ."" ."" .$wiersze_tabeli[$i]["title"] ." [".substr($wiersze_tabeli[$i]["created"], 0, 10)."]" ."" .$mm_serwisy[$wiersze_tabeli[$i]["arch_numb"]]["official_name"]."" ." [".$wiersze_tabeli[$i]["hits"]."]  " ."
  "; $grey_back = ""; $table_art_list_body = ""; $table_art_list_row = ""; $art_num = $mm_rows_numb+1; //wlasciwa petla tworzaca cialo tabeli for ($i = 0; $i < count($wiersze_tabeli_arch); $i++) { if ($grey_back == "") {$grey_back = "bgcolor=\"#efefef\"";} else {$grey_back = "";}; $table_art_list_row = "
  " ."\"\"" ."" ."" .$wiersze_tabeli_arch[$i]["tytul"] ." [".substr($wiersze_tabeli_arch[$i]["data"], 0, 10)."]" ."" .$wiersze_tabeli_arch[$i]["arch_official_name"] ."" ." [".$wiersze_tabeli_arch[$i]["count"]."]  " ."

  ".$table_1_content_ml; } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "pop") //skrot oznacza "popularne" { $table_pop_content_ml = create_more_link_static("popularne", $arch_art_lister_id); $table_pop_content = create_pop_table($table_1, $serwisy, $archiwum, 0, "listadata"); $table_pop_content_text = $table_pop_content.$table_pop_content_ml; } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "popg") //skrot oznacza "popularne gminne" { //----------------------------------------------------------- //NAJPIERW WYBIERAMY WLASCIWA TABLICE ARCHIWUM NA PODSTAWIE ARCH_ID $numb_arch = count($archiwum); $arch_id = 0; //----------------------------------------------------------- //NASTEPIE WYBIERAMY WLASCIWA TABLICE SERWISU NA PODSTAWIE ARCH_ID $numb_arch = count($serwisy); $serw_id = 0; for ($i = 1; $i <= $numb_arch; $i++) { if ($serwisy[$i]["arch_id"] == $archid) {$serw_id = $i;} } $serwisy_gm[1] = $serwisy[$serw_id]; $archiwum_gm[1] = $archiwum[$arch_id]; $table_pop_content_ml = create_more_link_static("popularne", $arch_art_lister_id); $table_pop_content = create_pop_table($table_1, $serwisy_gm, $archiwum_gm, 0, "listadata"); $table_pop_content_text = $table_pop_content.$table_pop_content_ml; } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "kw_tb") //skrot oznacza "keyword tabela" { //w tym wypadku dajemy funkcji dane spreparowanej w artykule zmiennej table_d ("d" oznacza dodatkowa) $table_d_content = create_mm_table($table_d, $serwisy, "tabela"); $table_d_content_text = $table_d_content["content"].$table_d_content_arch."

  "; } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "kw_ls") //skrot oznacza "keyword lista" { //w tym wypadku dajemy funkcji dane spreparowanej w artykule zmiennej table_d ("d" oznacza dodatkowa) $table_d_content = create_mm_table($table_d, $serwisy, "lista"); $table_d_content_text = $table_d_content["content"].$table_d_content_arch; } //------------------------------------------------------------------------------------------- //FUNKCJE WYSWIETLAJACE ZAWARTOSC NA GLOWNYCH STRONACH GMIN //dzialaja w zasadzie podobnie tylko ze w wywolywanych funkcjach podsytawiane sa spreparowane //dane dot serwisow obejmujace tylko serwisy gminne //------------------------------------------------------------------------------------------- else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "gminy") //skrot oznacza "gminy" { //----------------------------------------------------------- //NAJPIERW WYBIERAMY WLASCIWA TABLICE ARCHIWUM NA PODSTAWIE ARCH_ID $numb_arch = count($serwisy); //to pozostalo tyko zapobiegawczo przed wyswiatlaniem bledow } //------------------------------------------------------------------------------------------ //I WRESZCIE GLOWNA FUNKCJA WYSWIETLAJACA NA STRONIE GLOWNEJ KOCIEWIAK (BEZ PARAMETROW) //------------------------------------------------------------------------------------------ else { $ltnw = "
   ";//skrot oznacza latest news $ltnwk = "
  "; //nauka $table_6_content_thumb = create_thumb_link($table_6); $table_6_content = create_mm_table($table_6, $serwisy, "lista"); $table_6_content_ml = create_more_link_static("nauka", $mm_arch_art_lister_id); $table_6_content_text = $table_6_content_thumb.$ltnw.$table_6_content["content"].$ltnwk.$table_6_content_ml; //studenckie kolo naukowe $table_12_content_thumb = create_thumb_link($table_12); $table_12_content = create_mm_table($table_12, $serwisy, "lista"); $table_12_content_ml = create_more_link_static("skn", $mm_arch_art_lister_id); $table_12_content_text = $table_12_content_thumb.$ltnw.$table_12_content["content"].$ltnwk.$table_12_content_ml; //dydaktyka $table_13_content_thumb = create_thumb_link($table_13); $table_13_content = create_mm_table($table_13, $serwisy, "lista"); $table_13_content_ml = create_more_link_static("dydaktyka", $mm_arch_art_lister_id); $table_13_content_text = $table_13_content_thumb.$ltnw.$table_13_content["content"].$ltnwk.$table_13_content_ml; //prace magisterskie $table_19_content_thumb = create_thumb_link($table_19); $table_19_content = create_mm_table($table_19, $serwisy, "lista"); $table_19_content_ml = create_more_link_static("mgr", $mm_arch_art_lister_id); $table_19_content_text = $table_19_content_thumb.$ltnw.$table_19_content["content"].$ltnwk.$table_19_content_ml; //popularyzacja wiedzy $table_14_content_thumb = create_thumb_link($table_14); $table_14_content = create_mm_table($table_14, $serwisy, "lista"); $table_14_content_ml = create_more_link_static("popularyzacjawiedzy", $mm_arch_art_lister_id); $table_14_content_text = $table_14_content_thumb.$ltnw.$table_14_content["content"].$ltnwk.$table_14_content_ml; //ogloszenia dla studentow $table_3_content_thumb = create_thumb_link($table_3); $table_3_content = create_mm_table($table_3, $serwisy, "listadata"); $table_3_content_ml = create_more_link_static("aktualnosci", $mm_arch_art_lister_id); $table_3_content_text = $table_3_content_thumb.$ltnw.$table_3_content["content"].$ltnwk.$table_3_content_ml; //ogloszenia dla studentow $table_4_content_thumb = create_thumb_link($table_4); $table_4_content = create_mm_table($table_4, $serwisy, "listadata"); $table_4_content_ml = create_more_link_static("ogloszenia", $mm_arch_art_lister_id); $table_4_content_text = $table_4_content_thumb.$ltnw.$table_4_content["content"].$ltnwk.$table_4_content_ml; //ogloszenia dla uzytkownikow serwera $table_5_content_thumb = create_thumb_link($table_4); $table_5_content = create_mm_table($table_5, $serwisy, "listadata"); $table_5_content_ml = create_more_link_static("ogloszeniaserwer", $mm_arch_art_lister_id); $table_5_content_text = $table_5_content_thumb.$ltnw.$table_5_content["content"].$ltnwk.$table_5_content_ml; //projekty informatyczne $table_2_content_thumb = create_thumb_link($table_2); $table_2_content = create_mm_table($table_2, $serwisy, "lista"); $table_2_content_ml = create_more_link_static("projektyinformatyczne", $mm_arch_art_lister_id); $table_2_content_text = $table_2_content_thumb.$ltnw.$table_2_content["content"].$ltnwk.$table_2_content_ml; //przedmioty fakultatywne $table_20_content_thumb = create_thumb_link($table_20); $table_20_content = create_mm_table($table_20, $serwisy, "lista"); $table_20_content_ml = create_more_link_static("fakultety", $mm_arch_art_lister_id); $table_20_content_text = $table_20_content_thumb.$ltnw.$table_20_content["content"].$ltnwk.$table_20_content_ml; //inne $table_11_content_thumb = create_thumb_link($table_11); $table_11_content = create_mm_table($table_11, $serwisy, "lista"); $table_11_content_ml = create_more_link_static("inne", $mm_arch_art_lister_id); $table_11_content_text = $table_11_content_thumb.$ltnw.$table_11_content["content"].$ltnwk.$table_11_content_ml; //lokalizacja i kontakt $table_21_content_thumb = create_thumb_link($table_21); $table_21_content = create_mm_table($table_21, $serwisy, "lista"); $table_21_content_ml = create_more_link_static("lokalizacjaikontakt", $mm_arch_art_lister_id); $table_21_content_text = $table_21_content_thumb.$ltnw.$table_21_content["content"].$ltnwk.$table_21_content_ml; } if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "wzk") { $strona = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_1["title"] ."
  \n" ."
   \n" ." \n" .$table_1_content_text ."
  \n" ."
  \n"; unset($fpg_tryb); } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "wzg") { $strona = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_1["title"] ."
  \n" ."
   \n" ." \n" .$table_1_content_text ."
  \n" ."
  \n"; unset($fpg_tryb); } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "wzk2") { $strona = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" ."WIEŚCI Z KOCIEWIA" ."
  \n" .$table_1_content_text ."
  \n"; unset($fpg_tryb); } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "pop") { $strona = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" ."POPULARNE" ."
  \n" ."
   \n" ." \n" .$table_pop_content_text ."
  \n" ."
  \n"; unset($fpg_tryb); } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "popg") { $strona = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" ."POPULARNE" ."
  \n" ."
   \n" ." \n" .$table_pop_content_text ."
  \n" ."
  \n"; unset($fpg_tryb); } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "kw_tb") { $strona = " \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_d["title"] ."
  \n" .$table_d_content_text ."
  \n"; unset($fpg_tryb); unset($table_d); } else if (isset($fpg_tryb) AND $fpg_tryb == "kw_ls") { $strona = "
   ".$table_d_content_text."
  \n"; } else { $strona = "
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_6["title"] ."
  \n" .$table_6_content_text ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_13["title"] ."
  \n" .$table_13_content_text ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_14["title"] ."
  \n" .$table_14_content_text ."
  \n" ."
  \n" ."\"\"" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_12["title"] ."
  \n" .$table_12_content_text ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" ."AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA" ."
  \n" //poczatek kodu wstawianego ."

  \n" .$table_3["title"]."
  \n" .$table_3_content_text //koniec kodu wstawianego //poczatek kodu wstawianego ."

  \n" .$table_4["title"]."
  \n" .$table_4_content_text //koniec kodu wstawianego //poczatek kodu wstawianego ."

  \n" .$table_5["title"]."
  \n" .$table_5_content_text //koniec kodu wstawianego ."
  \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_19["title"] ."
  \n" .$table_19_content_text ."
  \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_20["title"] ."
  \n" .$table_20_content_text ."
  \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_2["title"] ."
  \n" .$table_2_content_text ."
  \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_21["title"] ."
  \n" .$table_21_content_text ."
  \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" .$table_11["title"] ."
  \n" .$table_11_content_text ."
  \n" ."
  \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ." \n" ."
  \n" //tutaj tytul ."" ."
  \n" .$table_f_content_text ."
  \n" ."
  \n" ."
  \n"; } print($strona); //mysql_close($connection2); ?>
  DEMO VERSION
   
  E-mail
  Kliknij, aby sprawdzić pocztę ..
  Who is on-line
   
  Top! Top!