www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 21 styczeń 2022
 
 
Metody analityczne w badaniach roślinnych metabolitów wtórnych PDF Drukuj E-mail
Cel kształcenia:
Celem jest poznanie metod analizy ilościowej i jakościowej wykorzystywanych w badaniach związków biologicznie czynnych powszechnie stosowanych roślin leczniczych oraz interpretacji wyników tych analiz.
Opis przedmiotu:
Seminaria pozwalają na zapoznanie sie studentów z podstawowymi narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w analizie związków o charakterze roślinnych metabolitów wtórnych. Szczególny nacisk położony będzie na metody chromatograficzne, w tym:
- GC w analizie związków o charakterze lotnym,
- TLC w identyfikacji związków o różnym charakterze chemicznym,
- HPLC,
- EC
Dodatkowo planuje sie zaznajomienie studenta z różnymi metodami izolacji związków czynnych z materiału roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych metod takich, jak: SPE i SPME.


Liczba studentów: 20-30

Piśmiennictwo:
  • Pulok K. Mukherjee, Quality control of Herbal Drugs, Horizons, Pharm. Publishers, New Delhi, 2002
  • Farmakopea Polska V, tomy I-V, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2000
  • Stahl E., Chromatograficzna i mikroskopowa analiza surowców roślinnych, PZWL, Warszawa 1973
  • Wybrane artykuły z w/w tematyki

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!