www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 21 styczeń 2022
 
 
Skrypt "Ćwiczenia z botaniki" PDF Drukuj E-mail
Skrypt "ĆWICZENIA Z BOTANIKI - CYTOLOGIA HISTOLOGIA I ORGANOGRAFIA" pod redakcją prof. dr hab. J. Renaty Ochockiej stanowi podstawową pomoc na ćwiczeniach z biologii i botaniki farmaceutycznej prowadzonych przez pracowników Katedry.

INFORMACJE:
Autorzy rozdziałów:
Wiadomości ogólne, Indeks taksonów - dr Michał Buliński,
Cytologia - dr Igor Kosiński,
Histologia - prof. dr hab. J. Renata Ochocka, dr Krystyna Szmeja,
Organografia - mgr Tadeusz Jelinowski, dr Krystyna Wierzchowska-Renke
Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Cisowski
Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Akademii Medycznej w Gdańsku
Rok i miejsce wydania: 1999, Gdańsk
ISBN 83-87047- 295


SPIS TREŚCI:
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

WIADOMOŚCI OGÓLNE
1. Zasady mikroskopowania
1.1. Budowa mikroskopu świetlnego
1.2. Zasady prawidłowego posługiwania się mikroskopem
1.3. Przygotowanie preparatów mikroskopowych
2. Przygotowanie do zajęć i zasady wykonywania rysunków
I. CYTOLOGIA
1. Budowa komórki roślinnej
2. Żywe składniki komórki roślinnej - plastydy
3. Martwe składniki komórki roślinnej
3.1. Materiały zapasowe
3.1.1. Węglowodany
3.1.2. Białka
3.1.3. Tłuszcze
3.2. Kryształy szczawianu wapnia
3.3. Ściany komórkowe
II. HISTOLOGIA
1. Tkanki twórcze (merystematyczne) pierwotne
1.1. Merystemy wierzchołkowe
1.1.1. Merystemy wierzchołkowe korzenia
1.1.2. Merystemy wierzchołkowe pędu
1.1.3. Merystemy interkalarne - wstawowe
1.1.4. Merystemy pierwotne boczne
1.2. Merystemy wtórne boczne
1.2.1. Kambium międzywiązkowe
1.2.2. Miazga korkotwórcza - fellogen
1.2.3. Kallus
2. Tkanki stałe jednorodne
2.1. Tkanka miękiszowa
2.2. Tkanki wzmacniające
2.2.1. Kolenchyma
2.2.2. Sklerenchyma
3. Tkanki stałe niejednorodne
3.1. Tkanki okrywające pierwotne
3.1.1. Tkanka okrywająca pierwotna zewnętrzna - epiderma
3.1.2. Tkanka okrywająca pierwotna wewnętrzna - endoderma
3.2. Tkanka okrywająca wtórna - peryderma
3.3. Tkanka przewodząca (naczyniowo-sitowa, waskularna).
3.3.1. Tkanka naczyniowa - ksylem
3.3.2. Tkanka sitowa - floem
3.3.3. Wiązki przewodzące
3.4. Tkanka wydzielnicza
3.4.1. Zewnętrzne struktury wydzielnicze - utwory wydzielania egzotropowego
3.4.2. Wewnętrzne struktury wydzielnicze - utwory wydzielania endotropowego
III. ORGANOGRAFIA
1. Budowa anatomiczna łodygi
1.1. Budowa pierwotna łodygi
1.1.1. Budowa anatomiczna łodygi skrzypów
1.1.2. Budowa łodygi roślin jednoliściennych
1.1.3. Budowa pierwotna łodygi roślin dwuliściennych
1.2. Budowa wtórna łodygi
2. Budowa anatomiczna kłącza
2.1. Budowa kłącza paproci
2.1.1. Budowa kłącza roślin jednoliściennych
2.1.2. Budowa kłącza roślin dwuliściennych
3. Budowa anatomiczna korzenia
3.1. Budowa korzenia roślin jednoliściennych
3.2. Budowa korzenia roślin dwuliściennych
3.2.1. Budowa pierwotna
3.2.2. Budowa wtórna
4. Budowa anatomiczna liścia

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

I. CYTOLOGIA
1. Budowa komórki roślinnej
1.1. Organizm jednokomórkowy
1.2. Organizm wielokomórkowy
1.3. Zjawisko plazmolizy
1.4. Podział mitotyczny w komórce roślinnej
2. Żywe składniki komórki roślinnej
2.1. Chloroplasty
2.2. Chromoplasty
2.3. Leukoplasty
3. Martwe skadniki komórki roślinnej
3.1. Materiały zapasowe
3.1.1. Inulina
3.1.2. Skrobia
3.1.3. Skrobia i białko aleuronowe
3.1.4. Skrobia, hemiceluloza i białko
3.1.5. Ziarna aleuronowe
3.1.6. Olej roślinny
3.2. Kryształy szczawianu wapnia
3.2.1. Jedyńce
3.2.2. Druzy
3.2.3. Piasek krystaliczny
3.2.4. Rafidy
3.3. Kryształy węglanu wapnia
3.3.1. Cystolity
3.4. Ściany komórkowe
3.4.1. Ściana celulozowa
3.4.2. Ściana zdrewniała
3.4.3. Ściana skrzemieniała
3.4.4. Ściana ześluzowaciała
3.4.5. Ściana skorkowaciała
3.4.6. Ściana skutynizowana
II. HISTOLOGIA
1. Tkanki stałe jednorodne
1.1. Tkanka miękiszowa
1.2. Tkanka wzmacniająca żywa (kolenchyma)
1.2.1. Kolenchyma kątowa
1.2.2. Kolenchyma płatowa
1.3. Tkanka wzmacniająca martwa (sklerenchyma)
1.3.1. Stereidy
1.3.2. Sklereidy
2. Tkanki stałe niejednorodne
2.1. Tkanka okrywająca pierwotna - wytwory epidermy
2.1.1. Aparaty szparkowe
2.1.2. Włoski mechaniczne
2.2. Tkanka okrywająca pierwotna - epiderma wielowarstwowa
2.3. Wtórna tkanka okrywająca - peryderma
2.4. Tkanka przewodząca
2.4.1. Budowa wiązki przewodzącej bikolateralnej (przekrój poprzeczny)
2.4.2. Budowa wiązki przewodzącej bikolateralnej (przekrój podłużny)
2.4.3. Elementy drewna zmacerowanego
2.5. Tkanka wydzielnicza - endogeniczne struktury wydzielnicze
2.5.1. Schizogenowy przewód olejkowy
2.5.2. Lizygenowy zbiornik olejkowy
2.5.3. Latycyfery członowane (rury mleczne)
2.6. Tkanka wydzielnicza - egzogeniczne struktury wydzielnicze
2.6.1. Włoski wydzielnicze
III. ORGANOGRAFIA
1. Budowa anatomiczna łodygi
1.1.1. Budowa łodygi skrzypu
1.1.2. Budowa łodygi roślin jednoliściennych
1.1.3. Budowa pierwotna łodyg roślin dwuliściennych
1.2. Budowa wtórna łodygi
1.2.1. Różne postacie przyrostu wtórnego w łodygach roślin dwuliściennych
1.2.2. Budowa łodygi drzew iglastych (nagonasienne)
2. Budowa anatomiczna kłączy
2.1. Budowa kłącza paproci (paprotniki)
2.2. Budowa kłącza roślin jednoliściennych
2.3. Budowa kłącza roślin dwuliściennych
3. Budowa anatomiczna korzenia
3.1. Budowa korzenia roślin jednoliściennych
3.2. Budowa korzenia roślin dwuliściennych
3.2.1. Budowa pierwotna
3.2.2. Budowa wtórna
4. Budowa anatomiczna liści
4.1. Budowa liścia blaszkowatego
4.1.1. Budowa liścia blaszkowatego unifacjalnego
4.1.2. Budowa liścia blaszkowatego bifacjalnego
4.2. Budowa liścia szpilkowego izolateralnego
Alfabetyczny indeks łacińskich nazw taksonów
Piśmiennictwo

Uprzejmie informujemy że skrypt "Ćwiczenia z botaniki: cytologia, histologia i organografia" został udostępniony do pobrania w formie elektronicznej na stronie Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod adresem:
 
 
Top! Top!