Termin zaliczenia fakultetów "Interakcje owad - roślina lecznicza"
Uprzejmie informuję, że zaliczenie fakultetu "Interakcje owad - roślina lecznicza"
odbędzie się dnia 25.02.2009 (najbliższa środa) o godzinie 12.00 w sali MAX.
Zaliczenie będzie w formie testu jednokrotnego wyboru.

dr Piotr Madanecki