NATALIA FILIPOWICZ publications:
 1. Alina Mieczkowska, Adriana Schumacher, Natalia Filipowicz, Anna Wardowska, Maciej Zieliński, Piotr Madanecki, Ewa Nowicka, Paulina Langa, Milena Deptuła, Jacek Zieliński, Karolina Kondej, Alicja Renkielska, Patrick G. Buckley, David K. Crossman, Michael R. Crowley, Artur Czupryn, Piotr Mucha, Paweł Sachadyn, Łukasz Janus, Piotr Skowron, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Mirosława Cichorek, Michał Pikuła, Arkadiusz Piotrowski. Immunophenotyping and transcriptional profiling of in vitro cultured human adipose tissue derived stem cells [Dokument elektroniczny]. >Sci. Rep. 2018; vol. 8, art. ID 11339, s. 1-13

 2. Natalia Marek-Trzonkowska, Karolina Piekarska, Natalia Filipowicz, Arkadiusz Piotrowski, Magdalena Gucwa, Katrin Vogt, Birgit Sawitzki, Janusz Siebert, Piotr Trzonkowski. Mild hypothermia provides Treg stability [Dokument elektroniczny]. >Sci. Rep. 2017; vol. 7, art. ID 11915, s. 1-15

 3. Anna Jesionek, Adam Kokotkiewicz, Paulina Włodarska, Natalia Filipowicz, Adam Bogdan, Renata Ochocka, Aleksandra Szreniawa-Sztajnert, Bożena Zabiegała, Adam Buciński, Maria Łuczkiewicz. In vitro propagation of Rhododendron tomentosum : an endangered essential oil bearing plant from peatland. >Acta Biol. Crac. Ser. Bot. 2016; vol. 58, nr 2, s. 29-43,

 4. Juliane Kretschmann, Natalia H. Filipowicz, Paweł M. Owsianny, Carmen Zinssmeister, Marc Gottschling. Taxonomic clarification of the unusual dinophyte Gymnodinium limneticum Wołosz. (Gymnodiniaceae) from the Tatra Mountains. >Protist 2015; vol. 166, nr 6, s. 621-637

 5. Natalia Filipowicz, Hanno Schaefer, Susanne S. Renner. Revisiting Luffa (Cucurbitaceae) 25 years after C. Heiser: species boundaries and application of names tested with plastid and nuclear DNA sequences. >Syst. Bot. 2014; vol. 39, nr 1, s. 205-215

 6. Natalia Filipowicz, Piotr Madanecki, J. Renata Ochocka. Digitalizacja kolekcji zielnikowej i odkrycia z nią związane. >Gazeta AMG 2012; R. 22, nr 2, s. 32-33

 7. Natalia Filipowicz, S. S. Renner. Brunfelsia (Solanaceae): A genus evenly divided between South America and radiations on Cuba and other Antillean islands. >Mol. Phylogenet. Evol. 2012; vol. 64, nr 1, s. 1-11

 8. Natalia Filipowicz, M. H. Nee, S. S. Renner. Description and molecular diagnosis of a new species of Brunfelsia (Solanaceae) from the Bolivian and Argentinean Andes. >PhytoKeys 2012, nr 10, s. 83-94

 9. Natalia Filipowicz, S. S. Renner. The worldwide holoparasitic Apodanthaceae confidently placed in the Cucurbitales by nuclear and mitochondrial gene trees [Dokument elektroniczny]. >BMC Evol. Biol. 2010; vol. 10, s. 219 [8 s.]

 10. Natalia Filipowicz, Piotr Madanecki, M. Gołębiowski, P. Stepnowski, J. Renata Ochocka. HS-SPME/GC analysis reveals the population variability of terpene contents in Juniperus communis needles. >Chem. Biodivers. 2009; vol. 6, nr 12, s. 2290-2301

 11. Justyna Stefanowicz-Hajduk, Natalia Filipowicz, Igor Kosiński, J. Renata Ochocka. Capillary electrophoresis with dual laser detection in separation of amplified fragment length polymorphism fragments. >J. Sep. Sci. 2009; vol. 32, nr 22, s. 3539-3543

 12. Natalia Filipowicz, Jadwiga Renata Ochocka. Jałowiec pospolity Juniperus communis L. popularna lecznicza roślina olejkowa (Common juniper (Juniperus communis L.) - common medicinal oil plant) . >Post. Fitoter. 2008; t. 9, nr 1, s. 26-31

 13. Natalia Filipowicz. Analiza fitochemiczna i genetyczna Juniperus communis L.. >Gdańsk : Akademia Medyczna : Wydział Farmaceutyczny, 2007

 14. Natalia Filipowicz, Arkadiusz Piotrowski, J. Renata Ochocka, M. Asztemborska. The phytochemical and genetic survey of common and dwarf juniper (Juniperus communis and Juniperus nana identifies chemical races and close taxonomic identity of the species. >Planta Med. 2006; vol. 72, nr 9, s. 850-853

 15. Natalia Filipowicz, Zbigniew Kamiński. Sulma Ignacy Tadeusz (1905-1993). > W: Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku : praca zbiorowa / pod red. ZBIGNIEWA MACHALIŃSKIEGO

 16. Natalia Filipowicz, M. Kamiński, J. Kurlenda, M. Asztemborska, J. Renata Ochocka. Antibacterial and antifungal activity of juniper berry oil and its selected components. >Phytother. Res. 2003; vol. 17, nr, 3, s. 227-231