PIOTR MADANECKI publications:
 1. Monika Mioduchowska, Katarzyna Zając, Krzysztof Bartoszek, Piotr Madanecki, Jarosław Kur, Tadeusz Zając. 16S rRNA gene-based metagenomic analysis of the gut microbial community associated with the DUI species Unio crassus (Bivalvia: Unionidae). J. Zool. Syst. Evol. Res. 2020; vol. 58, nr 2, s. 615-623,

 2. Piotr Madanecki, Magdalena Bałut, Patrick G. Buckley, J. Renata Ochocka, Rafał Bartoszewski, David K. Crossman, Ludwine M. Messiaen, Arkadiusz Piotrowski. High-Throughput Tabular Data Processor : platform independent graphical tool for processing large data sets [Dokument elektroniczny]. PLoS ONE 2018; vol. 13, nr 2, art. ID e0192858, s. 1-7

 3. Alina Mieczkowska, Adriana Schumacher, Natalia Filipowicz, Anna Wardowska, Maciej Zieliński, Piotr Madanecki, Ewa Nowicka, Paulina Langa, Milena Deptuła, Jacek Zieliński, Karolina Kondej, Alicja Renkielska, Patrick G. Buckley, David K. Crossman, Michael R. Crowley, Artur Czupryn, Piotr Mucha, Paweł Sachadyn, Łukasz Janus, Piotr Skowron, Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Mirosława Cichorek, Michał Pikuła, Arkadiusz Piotrowski. Immunophenotyping and transcriptional profiling of in vitro cultured human adipose tissue derived stem cells [Dokument elektroniczny]. Sci. Rep. 2018; vol. 8, art. ID 11339, s. 1-13

 4. Magdalena Gebert, Sylwia Bartoszewska, Anna Janaszak-Jasiecka, Adrianna Moszyńska, Aleksandra Cabaj, Jarosław Króliczewski, Piotr Madanecki, Renata J. Ochocka, David K. Crossman, James F. Collawn, Rafał Bartoszewski. PIWI proteins contribute to apoptosis during the UPR in human airway epithelial cells [Dokument elektroniczny]. Sci. Rep. 2018; vol. 8, art. ID 16431, s. 1-12

 5. Bartosz Górnikiewicz, Anna Ronowicz, Piotr Madanecki, Paweł Sachadyn. Genome-wide DNA methylation profiling of the regenerative MRL/MpJ mouse and two normal strains. Epigenomics 2017; vol. 9, nr 8, s. 1105-1122

 6. Słupsk : Muzeum Pomorza Środkowego,. Rośliny trujące Pomorza : zbiory mniejszy i większy sporządzone przez Georga Gotthilfa Jacoba Homanna : 1811-1812 / red. Mikołaj Radomski, oprac. nauk. we współpr. Zbigniew Sobisz, Zbigniew Osadowski, Mariola Truchan, PIOTR MADANECKI (Giftpflanzen von Pommern : Kleinere und grössere Sammlung angefertigt von Georg Gotthilf Jacob Homann : 1811-1812) . >192 s. : il.; 33 cm - Bibliogr. [24] poz.

 7. Anna Ronowicz, Anna Janaszak-Jasiecka, Jarosław Skokowski, Piotr Madanecki, Rafał Bartoszewski, Magdalena Bałut, Barbara Seroczyńska, Kinga Kochan, Adam Bogdan, Małgorzata Butkus, Rafał Pęksa, Magdalena Ratajska, Alina Kuźniacka, Bartosz Wasąg, Magdalena Gucwa, Maciej Krzyżanowski, Janusz Jaśkiewicz, Zbigniew Jankowski, Lars Forsberg, J. Renata Ochocka, Janusz Limon, Michael R. Crowley, Patrick G. Buckley, Ludwine Messiaen, Jan P. Dumanski, Arkadiusz Piotrowski. Concurrent DNA copy-number alterations and mutations in genes related to maintenance of genome stability in uninvolved mammary glandular tissue from breast cancer patients. Hum. Mutat. 2015; vol. 36, nr 11, s. 1088-1099,

 8. Arkadiusz Piotrowski, Jing Xie, Ying F. Liu, Andrzej B. Poplawski, Alicia R. Gomes, Piotr Madanecki, Chuanhua Fu, Michael R. Crowley, David K. Crossman, Linea Armstrong, Dusica Babovic - Vuksanovic, Amanda Bergner, Jaishri O. Blakeley, Andrea L. Blumenthal, Molly S. Daniels, Howard Feit, Kathy Gardner, Stephhanie Hurst, Christine Kobelka, Chung Lee, Rebecca Nagy, Katherine A. Rauen, John M. Slopis, Pim Suwannarat, Judith A. Westman, Andrea Zanko, Bruce R. Korf, Ludwine M. Messiaen. Germline loss-of-function mutations in LZTR1 predispose to an inherited disorder of multiple schwannomas. Nat. Genet. 2014; vol. 46, nr 2, s. 182-187

 9. Piotr Madanecki, Susan Nozell, Renata Ochocka, James F. Collawn, Rafał Bartoszewski. RNAdigest: a web-based tool for the analysis and prediction of structure-specific RNAse digestion results [Dokument elektroniczny]. PLoS ONE 2014; vol. 9, nr 5, art. ID e96759, s. [1-7]

 10. Piotr Madanecki, Niren Kapoor, Zsuzsa Bebok, Renata Ochocka, James F. Collawn, Rafał Bartoszewski. Regulation of angiogenesis by hypoxia: the role of microRNA. Cell. Mol. Biol. Lett. 2013; vol. 18, nr 1, s. 47-57

 11. Sylwia Bartoszewska, Kinga Kochan, Piotr Madanecki, Arkadiusz Piotrowski, Renata Ochocka, James F. Collawn, Rafał Bartoszewski. Regulation of the unfolded protein response by microRNAs. Cell. Mol. Biol. Lett. 2013; vol. 18, nr 4, s. 555-578,

 12. Bartosz Górnikiewicz, Anna Ronowicz, Justyna Podolak, Piotr Madanecki, Anna Stanisławska-Sachadyn, Paweł Sachadyn. Epigenetic basis of regeneration : analysis of genomic DNA methylation profiles in the MRL/MpJ mouse. DNA Res. 2013; vol. 20, nr 6, s. 605-621

 13. Kinga Kochan, Anna Ronowicz, Magdalena Gucwa, Piotr Madanecki, Renata J. Ochocka, Jarosław Skokowski, Arkadiusz Piotrowski. Sporadyczny rak piersi : charakterystyka molekularna oraz genomowe rearanżacje strukturalne w diagnostyce i rokowaniu (Sporadic breast cancer : molecular characteristics and structural genomic rearrangements in diagnostics and disease outcome prognosis) . Post. Pol. Med. Farm. 2013; t. 3, nr 1, s. 29-43,

 14. Anna Ronowicz, Magdalena Brzeskwiniewicz, Piotr Madanecki, Patrick G. Buckley, E. Orłowska, Jadwiga Renata Ochocka, Janusz Limon, Arkadiusz Piotrowski. Regeneration of comparative genomic hybridization oligonucleotide microarrays with dimethylurea. Anal. Biochem. 2012; vol. 426, nr 2, s. 91-93

 15. Natalia Filipowicz, Piotr Madanecki, J. Renata Ochocka. Digitalizacja kolekcji zielnikowej i odkrycia z nią związane. Gazeta AMG 2012; R. 22, nr 2, s. 32-33

 16. Piotr Madanecki, M. Buliński, M. Ciechanowski, M. S. Wilga. Marzenia gdańskich przyrodników : wędrówka w czasie i przestrzeni. W: Zehnte deutsch-polnische Begegnung zu Wissenschaft und Kultur im zusammenwachsenden Europa / Gilbert H. Gornig (Hrsg.)

 17. Renata Ochocka, Piotr Madanecki. Kolekcja GDMA : kolekcja zielnikowa Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Gazeta AMG 2010; R. 20, nr 1, s. 34-35

 18. Piotr Madanecki, Jadwiga Renata Ochocka, K. Ramczyk. Kolekcja zielnikowa Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Herbarium of the Department of Biology and Pharmaceutical Botany of the Medical University of Gdańsk) . Wiad. Bot. 2010; vol. 54, nr 3-4, s. 31-40

 19. Natalia Filipowicz, Piotr Madanecki, M. Gołębiowski, P. Stepnowski, J. Renata Ochocka. HS-SPME/GC analysis reveals the population variability of terpene contents in Juniperus communis needles. Chem. Biodivers. 2009; vol. 6, nr 12, s. 2290-2301

 20. Piotr Madanecki, J. Renata Ochocka. Significance of insects as medicinal plants pollinators in Poland - analysis of Flora ojczysta 2004 botanical database. Herba Pol. 2007; vol. 53, nr 1, s. 65-70 i pol.

 21. Piotr Madanecki. Badanie wpływu żerowania wybranych gatunków owadów na jakość surowca leczniczego pozyskiwanego z roślin szpilkowych na przykładzie jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). >Gdańsk : Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, 2005

 22. K. Wierzchowska-Renke, Magdalena Smoleń, Jadwiga Renata Ochocka, Piotr Madanecki, J. Guzewska, Agnieszka Dorosz. Wpływ jonów metali na rozwój wąkroty azjatyckiej oraz na jej skład chemiczny. (The influence of metal ions on growth of Indian Pennywort plants and their chemical composition) . W: Obieg pierwiastków w przyrodzie : monografia t. 3 / pod red. B. Gworek

 23. Piotr Madanecki, K. Wierzchowska-Renke, Jadwiga Renata Ochocka, J. Guzewska, M. Furmanowa. Zmiany w składzie frakcji monoterpenowej olejku eterycznego z Centella asiatica wywołane podawaniem jonów metali. (Changes in content of monoterpene fraction of essential oil of Centella asiatica caused by metal ions treatment) . W: Obieg pierwiastków w przyrodzie : monografia t. 3 / pod red. B. Gworek

 24. J. Renata Ochocka, Piotr Madanecki. Fitoterapia i lek roślinny - informacja naukowa. Post. Fitoter. 2005; R. 6, z. 1(15), s. 58-60.

 25. Piotr Madanecki, Krystyna Wierzchowska-Renke, J. Guzewska, P. Głowniak, J. Renata Ochocka, M. Furmanowa. The solid phase microextraction method (SPME) in the analysis of monoterpene fraction of essential oils obtained from medicinal plants of Apiaceae family. Herba Pol. 2004; vol. 50, nr 3/4, s. 52-58, summ.

 26. Gdańsk : Akademia Medyczna,. Ćwiczenia z mikrobiologii : dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG / pod red. WŁADYSŁAWA WERELA, Marii Wroczyńskiej-Pałka. >208 s. : il.; 29 cm. - Bibliogr. 13 poz.

 27. J. Guzewska, M. Furmanowa, Krystyna Wierzchowska-Renke, Arkadiusz Piotrowski, Piotr Madanecki, J. Potoczna. Czynniki wpływające na wzrost i skład chemiczny Crithmum maritimumL. w hodowli in vitro. (The factors influenced on growth and chemical content of Crithmum maritimum L. cultured in vitro) . W: Obieg pierwiastków w przyrodzie : monografia t. 2 / pod red. B. Gworek i J. Misiaka

 28. J. Renata Ochocka, Piotr Madanecki. Informacja naukowa o fitoterapii i leku roślinnym w Polsce. Panacea 2003, nr 2, s. 6-9

 29. Piotr Madanecki. Nowoczesne metody propagowania wiedzy przyrodniczej a przyszłość ochrony przyrody. (Modern ways of propagation of nature knowledge and the future of nature protection) . Przegl. Przyr. 2002; t. 13, nr 1-2, s. 237-242

 30. Arkadiusz Piotrowski, Piotr Madanecki, Adam Bogdan, Tadeusz Jelinowski. Internetowy atlas roślin leczniczych [Dokument elektroniczny]. >Gdańsk : Akademia Medyczna : Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, 2000-2002

 31. Gdańsk : Akademia Medyczna,. Ćwiczenia z mikrobiologii : dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG / pod red. WŁADYSŁAWA WERELA I MARII WROCZYŃSKIEJ-PAŁKI ; [zespół autorów: AGNIESZKA CZAJKOWSKA, BARBARA DĄBROWSKA, ANNA LOLO-IWANOWSKA, PIOTR MADANECKI, BARBARA WEREL, WŁADYSŁAW WEREL, MARIA WROCZYŃSKA-PAŁKA]. >208 s. : il.; 29 cm. - Bibliogr. 13 poz.