Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

��

Awokado

(inne nazwy:�Smaczliwka wdzi�czna)

(Persea aericana)

Rodzina: wawrzynowate (Lauraceae)

 

 

Jest wiecznie zielonym krzaczastym drzewem o drobnych zielono���tych kwiatach� osi�gaj�cym wysoko�� 20 m. Pochodzi z tropikalnych rejon�w Ameryki Po�udniowej i �rodkowej. Aztekowie i Inkowie wierzyli, i� ro�lina ta ma w�a�ciwo�ci afrozdyzjaku. Do Europy zosta�a przywieziona przez Hiszpan�w w 1653 roku. Obecnie jest uprawiana prawie we wszystkich regionach klimatu tropikalnego i subtropikalnego. W niekt�rych krajach owoc awokado jest nazywany "owocem ma�lanym", ze wzgl�du na du�� zawarto�� t�uszcz�w. Z tego tez powodu, a tak�e ze wzgl�du na du�� zawarto�� bia�ka, owoc u�ywano w d�ugich podr��ach morskich jako namiastk� mi�sa.

 

Awokado wydaje gruszkowatego kszta�tu owoce o d�ugo�ci oko�o 20 cm. Sk�rka owocu jest zielona, ���ta lub fioletowa, b�yszcz�ca, cz�sto pokryta wyrostkami, pod ni� za� znajduje si� zielono���ty mi��sz otaczaj�cy jedno wielkie nasienie. Z ka�dego drzewa zbiera si� do 500 owoc�w rocznie. NIekt�re wa�� nawet do 1 kg, w supermarketach  spotykane s� zwykle mniejsze.

 

Mi��sz awokado stanowi bardzo ceniony produkt od�ywczy, gdy� sk�adem r��ni si� znacznie od innych owoc�w. W jego sk�adzie znajduje si� oko�o 30% �atwo przyswajalnego t�uszczu (dlatego sw� konsystencj� przypomina mas�o), oko�o 2% bia�ka, karoteny, witamin� C (6mg/100g), witaminy E,K,H,PP, z grupy B, natomiast prawie zupe�nie nie ma w nim cukr�w (szczeg�lnie ceni� go wi�c diabetycy). Mi��sz w dojrza�ym owocu ma mazist� konsystencj�, a w smaku przypomina orzech w�oski.

100 g owocu dostarcza 130 - 240 kalorii/ 550 - 1000 d�uli.

 

 

Awokado jest zalecane dla ludzi cierpiacych na anemi�, nadci�nienie oraz cierpi�cych na dolegliwo�ci �o��dkowe zwi�zane ze zbyt ma�ym wydzielaniem sok�w trawiennych. W�a�ciwo�ci lecznicze posiadaj� r�wnie� li�cie awokado stosowane przy lekkich zatruciach pokarmowych, nudnosciach i wzd�ciach.

 

 

Awokado mo�na podawa� jako po��wk� owocu z dodatkiem soku cytrynowego lub octu lub te� jako sk�adnik sa�atek. Mi��sz jest te� wykorzystywany do smarowania kanapek, przygotowywania past. Plasterki awokado na kromce chleba zast�puj� ser. Spo�ywa si� go te� w lodach i napojach. Z mi��szu jest tak�e ekstrahowany olej, wykorzystywany do produkcji kosmetyk�w, gdy� dzia�a regeneruj�co na sk�r� (do produkcji kosmetyk�w dla sk�ry starzej�cej si� i suchej). W Europie spotyka si� awokado koktailowe nie posiadaj�ce nasienia, o wielko�ci pocisku karabinowego (5-6 cm d�ugo�ci).

 

 

Ro�lina ta z �atwo�ci� daje si� hodowa� w warunkach domowych. W dobrych warunkach osi�ga imponuj�ce wymiary.

 

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl