Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

��

Kaki

(inne nazwy: Hurma wschodnia, Hebanowiec wschodni, Persymona, ang. date plum, Japanesee persimmon)

(Diospyros kaki)

Rodzina: hebankowate (Ebenaceae)

 

Jest zrzucaj�cym li�cie drzewem (do 15 m wysoko�ci). Pochodzi z Chin i Japonii. W krajach tych jest uprawiana, tak jak i we W�oszech, Grecji, Hiszpanii, Brazylii, Kalifornii, po�udniowej Azji. Izrael eksportuje kaki jako tzw. "owoc Szarona". Do Europy hebanowiec dotar� w czasie wypraw krzy�owych w XIII wieku. 

 

Owocem s�����toczerwone jagody przypominaj�ce pomidor, posiadaj�ce cztery listki kielichowe po spodniej stronie. Mi��sz jest s�abo aromatyczny  galaretowaty, bardzo s�odki.

Odmiany persymony mo�na podzieli� na dwie grupy: jedna grupa zawiera du�o taniny (garbnik, o w�a�ciwo�ciach �ciagaj�cych) zanikaj�cej dopiero po osi�gni�ciu dojrza�o�ci przez owoc - dlatego przed dojrzeniem owoc jest bardzo cierpki. Preferowane s� wi�c odmiany bez tych w�a�ciwo�ci. W mi��szu cierpkich owoc�w znajduje si� 8 pestek.  Druga grupa nie zawiera taniny i nie posiada pestek. Owoce najlepszych odmian nie daj� si� przechowywa�.

 

 

Owoce spo�ywa si� na surowo (ich smak jest okre�lany jako "pomi�dzy morel� i pomidorem", gotowane, kandyzowane, przerobione na d�emy, galaretki, czy lody.

 

 

 

Owoc zawiera 19% cukr�w (tyle samo glukozy i fruktozy), karoteny, wap� i witamin� A C (19 mg/ 100 mg).

100 g owocu dostarcza 73 kalorie (306 d�ule)

 

 

Inne gatunki persymony:

  • Diospyros blancoi

  • Diospyros digyne

  • Diospyros virginiana

  • Diospyros lotus (Hurma kaukaska)

  • Diospyros ebenum (Hurma hebanowa) - drzewo dostarczaj�ce cenionego od staro�ytno�ci wyj�tkowo twardego, ci��kiego i odpornego na butwienie drewna o szarej biei i czarnej twardzieli.. Jego czarn� cz��� zwan� hebanem u�ywa si� do wyrobu instrument�w muzycznych, artystycznych przedmiot�w ozdobnych i  mebli. Hebanu dostarczaj� r�wnie� gatunki: Diospyros ebenaster, Diospyros melanoxylon oraz Diospyros mespiliformis

 

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl