Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

 

��

Nie�plik japo�ski

(inne nazwy: Miszpelnik

 ang. loquat, Japaneese medlar)

(Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris)

Rodzina: r��owate (Rosaceae)

 

 

Jest wiecznozielonym krzewem lub ma�ym drzewem (5-10 m wysoko�ci) o bia�ych kwiatach. Spokrewniony jest z jab�oni�.  Pochodzi z Chin i Japonii - w krajach tych do dzi� jest uprawiany, jak r�wnie� w ca�ym basenie Morza �r�dziemnego, Australii, Afryce Po�udniowej, Kalifornii i Indiach. Do Europy ro�lina ta trafi�a w 1787 roku. 

  

 

Owoce maj� kszta�t kulisty lub gruszkowaty o �rednicy oko�o 5 cm z wyra�nymi pozosta�o�ciami kielicha kwiatowego. Zar�wno sk�rka jak i mi��sz s� ���topomara�czowe.  W komorze nasiennej, podobnie jak w jab�ku, znajduj� si� dwa lub trzy orzeszkowate nasiona. 

 

 

 

Chrupi�cy mi��sz posiada soczysty, s�odki smak podobny do jab�ka i moreli.  Owoce mo�na spo�ywa� na surowo lub przerabia� na kompoty marmolady i galaretki.

 

 

 

Owoce zawieraj� oko�o 6% cukr�w (glukozy i fruktozy) , du�o karoten�w, kwas jab�kowy i ma�o witaminy C (3 mg/100g).

100 g owocu dostarcza  95 kalorii/ 397 d�uli.

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl