Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

��

Pitaja

(Hylocereus triangularis i inne gatunki kaktus�w: Opuntia ficus - indica)

Rodzina: kaktusowate (Cactaceae)

 

Opuncja jest bezlistnym, kolczastym kaktusem

 dorastaj�cym 5 metr�w. Po��czone ze sob� cz�ony pokryte cierniami tworz� p�d.��

Pod nazw� pitaja jest w sprzeda�y wiele r��nych owoc�w. Maj� jajowaty kszta�t i oko�o 12 cm d�ugo�ci. Pod grub� sk�rk� z �uskowatymi wyrostkami (koloru od ���tego do czerwonego) znajduje si� jadalny bia�y mi��sz� z r�wnie� jadalnymi czarnymi nasionami. Mi��sz mo�na je�� �y�eczk� lub obra� ze sk�rki i kroi� w plastry. Posiada s�odkawy, aromatyczny, orze�wiaj�cy smak. Wykorzystuje si� j� jako dodatek do sa�atek owocowych, lod�w, deser�w.��

 

 

Owoc zawiera witamin�, oko�o 12 % cukr�w

 (glukozy i� fruktozy), witaminy:� B, C i E, jest te� bogaty w wap� i fosfor.�
100g owocu dostarcza 50 kcal (210 d�uli).

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl